^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dla nauczycielek

Logowanie przeznaczone wyłącznie dla osób posiadających konto redaktora. Dziękuję!

Home

Ważne sprawy

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

3 czerwca godz 9.00-  6 czerwca godz 15.00- składanie wniosków

9 czerwca - 11 czerwca godz 9.00- ustalanie wyników rekrutacji

11 czerwca godz 9.00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11 czerwca- 23 czerwca godz 15.00- potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

24 czerwca godz 9.00- podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych w rekrutacji uzupełniającej

 

25 czerwca- 5 lipca- składanie wniosków do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.